การดูแลรักษาโทรศัพท์ และ ซ่อมมือถือ

การดูแลรักษาโทรศัพท์ และ ซ่อมมือถือ คุณเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือทุกๆ กี่ปีครับ? ถ้าถามแบบนี้บางคนอาจตอบเลยว่าไม่ถึงปี! ด้วยหลากหลายเหตุผลทั้งอย่างใช้ของใหม่ ทำของเก่าหาย หรือของเก่างอแงงี่เง่า และมีอาการร่อแร่ก็ตามแต่ และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด สิ่งที่คุณพึงต้องทำตลอดอายุการใช้งานโทรศัพท์มือถือนั้นก็คือ การดูแลรักษามันไว้ให้ดีที่สุด

วิธีดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือให้ใช้งานได้นานๆ

1. ถ้าถนอมแบตเตอรี่ให้ดี โทรศัพท์มือถือก็จะใช้ได้นาน
ใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้ที่ได้มาตราฐาน
แบตเตอรี่แบบ Ni-Mn(นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์) หรือแบบ Ni-Cd(นิกกเกิลแคดเมียม)ต้องใช้ให้หมดก่อนจึงจะชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ แต่แบตเตอรี่แบบ Li-ion(ลิเทีียมไอออน)ควรชาร์จบ่อยๆให้แบตเตอรี่เต็มอยู่เสมอ
ถ้าโทรศัพท์อยู่นอกพื้นที่รับสัญณาณควรปิดเครื่องเอาไว้ เพราะโทรศัพท์จะรับส่งคลื่นวิทยุกับสถานีฐานตลอดเวลา เพื่อระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ ทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่

ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบเร็วเพราะจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

2. ถอดปลั๊กออกก่อนดึงสายชาร์จแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์
ถ้าไม่ถอดปลั๊กออกก่อนจะทำให้เมนบอร์ดทำงานหนัก เมนบอร์ดคือส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นถ้าเมนบอร์ดชำรุดค่าซ่อมแพงมากเหมือนกับต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เลย

3. ไม่เก็บโทรศัพท์มือถือรวมกับสิ่งอื่นๆ
การเก็บโทรศัพท์มือถือไว้รวมกับกุญแจ เหรียญ หรือโลหะต่างๆอาจทำให้ตัวโทรศัพท์หรือหน้าจอเป็นรอยขีดข่วน และหากส่วนที่เป็นโลหะทองแดงในช่องสำหรับเสียบสายชาร์จแบตเตอรี่สัมผัสกับโลหะ แบตเตอรี่อาจเสื่อมได้ถ้าอยากใช้โทรศัพท์มือถือนานๆ ไม่ควรเก็บไว้กับสิ่งของอื่นๆ